• All Night Hip Shaking

    Diskjock Hanneman

  • Prijs: Gratis

Hanneman

Deze dagen beleefde ik het genoegen – ik zeg het zonder ironie – kennis te maken met beeld en geluid van Hanneman, zoals deze zich in den discotheek voordoet. Ik kan me voorstellen, dat deze bektrekkende en bekkenwippende jongeman op menigeen een onsmakelijke indruk maakt; maar nog beter kan ik me indenken, dat deze knaap met zijn wantrouwende oogopslag, zijn lieve neurotische smoel en zijn vinyl als lichaamsvocht het symbool wordt van een generatie die nu eens andere gedachten heeft over wat gezond is, een generatie, die leeft vanuit haar middenrif.